Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené na této smlouvě zpracovávala Valeon Praha s.r.o., IČO 27152626 v souladu se zákonem č.101/200 Sb. Tento souhlas uděluji až do písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Valeon Praha s.r.o. a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované Valeon Praha s.r.o.nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č.101/200 Sb., rovněž i jménem všech uvedených na této smlouvě.
Zeptejte se

Zavolame Vám během 15 min

Odeslát
Připojit soubory

Tato webová stránka využívá tzv. cookies, což jsou malé dočasné soubory, které jsou uloženy prostřednictvím internetového prohlížeče do zařízení návštěvníka. Jedná se o textové soubory zanedbatelné velikosti, které se uloží výhradně po dobu návštěvy na stránce a zůstávají uloženy po dobu potřebnou pro jejich funkci.

Více podrobností